MAC-TEC Erodieren
Nowo przybyły:    Charmilles ROBOFORM 350 / 2006          Kunzmann BA 1350 / 2015          Sodick SL 600 Q / 2014       Nowo przybyły:    Charmilles ROBOFORM 350 / 2006          Kunzmann BA 1350 / 2015          Sodick SL 600 Q / 2014       Nowo przybyły:    Charmilles ROBOFORM 350 / 2006          Kunzmann BA 1350 / 2015          Sodick SL 600 Q / 2014       Nowo przybyły:    Charmilles ROBOFORM 350 / 2006          Kunzmann BA 1350 / 2015          Sodick SL 600 Q / 2014      
WIKI
Drążarki elektroerozyjne

Drążarka elektroerozyjna to urządzenie do obróbki ściernej przedmiotów obrabianych. W przeciwieństwie do maszyn do obróbki, takich jak tokarki, frezarki czy wiertarki, drążarki elektroerozyjne działają w oparciu o metodę, w której stosuje się iskrę obróbki ubytkowej, zwanej erozją iskrową. Dzięki drążarkom elektroerozyjnym można uzyskać najwyższą osiągalną obecnie precyzję pod względem technicznym. Wyróżnia się tutaj elektrodrążarki drutowe i elektrodrążarki wgłębne, a także drążarki do otworów startowych służące do obróbki, które stanowią specjalną formę drążenia wgłębnego.

Działanie

Podczas obróbki drążarkami elektroerozyjnymi między przedmiotem obrabianym a elektrodą występuje napięcie elektryczne. Drążarka elektroerozyjna wykorzystuje pulsujący prąd stały i generuje w tym obszarze łuk elektryczny. W ten sposób części przedmiotu obrabianego są usuwane. Nieprzewodzący dielektryk wypłukuje usunięte lub odparowane składniki.

Zastosowanie drążarki elektroerozyjnej

Drążarki elektroerozyjne są używane głównie w produkcji narzędzi. Są one stosowane do przetwarzania wszystkich metali i stopów metali, takich jak stal, miedź, mosiądz, aluminium i bimetale. Za pośrednictwem drążenia wgłębnego wytwarza się na przykład formy odlewnicze, stemple do wyginania lub matryce. Jeżeli dobrana zostanie odpowiednia maszyna i elektroda bezdotykowej obróbce można poddać wszystkie materiały przewodzące, niezależnie od stopnia ich twardości.

Znani i liczący się na rynku międzynarodowym producenci drążarek elektroerozyjnych to

Sodick, Agie, AgieCharmilles, Charmilles, Exeron, Fanuc, Ingersoll, Mitsubishi, ONA, Makino.

Jeżeli szukają Państwo używanych drążarek elektroerozyjnych w dobrym stanie, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór używanych drążarek elektroerozyjnych, takich jak elektrodrążarki wgłębne, elektrodrążarki drutowe lub drążarki do otworów startowych. Ponadto używane drążarki elektroerozyjne mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe elektrodrążarki iskrowe.

Elektrodrążarki drutowe

Elektrodrążarka drutowa to urządzenie do obróbki ubytkowej przedmiotów obrabianych. W przeciwieństwie do maszyn do obróbki skrawaniem, takich jak tokarki, frezarki czy wiertarki, elektrodrążarki drutowe pracują bezdotykowo za pomocą iskry do obróbki ubytkowej. Taka metoda jest nazywana drążeniem iskrowym. Dzięki drążarkom elektroerozyjnym można uzyskać najwyższą osiągalną obecnie precyzję pod względem technicznym.

Działanie

Elektrodrążarki drutowe obcinają zaprogramowane kontury z przedmiotów obrabianych za pomocą drutu metalowego. Podczas obróbki drut metalowy jest zwykle doprowadzany do przedmiotu obrabianego wykonanego z mosiądzu, różnych stopów metali lub molibdenu. Przedmiot obrabiany i drut są naprężone. Elektrodrążarka drutowa wykorzystuje pulsujący prąd stały i generuje łuk elektryczny między drutem a przedmiotem obrabianym. W ten sposób części przedmiotu obrabianego zostają usunięte przez ablację lub odparowanie. Zużyty drut jest usuwany. Nieprzewodzący dielektryk wypłukuje usunięte lub odparowane składniki. W zależności od elektrodrążarki drutowej i ustawiania drutu można wykonać wyjątkowo drobne cięcia.

Zastosowanie elektrodrążarek drutowych

W elektrodrążarkach drutowych obrabia się na przykład matryce do wytłaczania, stemple tnące, płyty prowadzące lub płyty tnące. Jeżeli elektrodrążarka drutowa i drut do elektrodrążenia są odpowiednie, można nimi bezdotykowo i z wysoką precyzją skrawać materiały przewodzące niezależnie od stopnia ich twardości. Oś U/V elektrodrążarki drutowej może służyć do tworzenia stożków oraz różnego rodzaju profili na górze i na dole przedmiotu obrabianego. W maszynie można również zamocować inne osie obrotu.

Znani i liczący się na rynku międzynarodowym producenci drążarek elektroerozyjnych to

Sodick, Agie, AgieCharmilles, Charmilles, Exeron, Fanuc, Ingersoll, Mitsubishi, ONA, Makino

Jeżeli szukają Państwo używanych elektrodrążarek drutowych w dobrym stanie, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu maszyn. Ponadto używane drążarki elektroerozyjne mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe iskrowe elektrodrążarki drutowe.

Elektrodrążarki wgłębne

Elektrodrążarka wgłębna to urządzenie do obróbki ściernej przedmiotów obrabianych. W przeciwieństwie do maszyn do obróbki skrawaniem, takich jak tokarki, frezarki czy wiertarki, elektrodrążarki wgłębne pracują bezdotykowo za pomocą iskry do obróbki ubytkowej. Taka metoda jest nazywana drążeniem iskrowym. Elektrodrążarki wgłębne można wykorzystać do uzyskania najwyższej dostępnej obecnie technicznie precyzji.

Działanie elektrodrążarek wgłębnych

Elektrodrążarka wgłębna tworzy wgłębienia w przedmiotach obrabianych za pomocą elektrody. Elektroda tworzy wtedy wytwarzany kontur, najczęściej w postaci negatywnej. Podczas obróbki elektroda i przedmiot obrabiany są naprężane i prowadzone blisko siebie. Pulsujący prąd stały tworzy łuk elektryczny, który minimalnie odparowuje lub usuwa materiał. Proces ten odbywa się w kąpieli z nieprzewodzącego dielektryka i jest powtarzany tak często, aż zostanie uzyskany pożądany kształt. Dielektryk (zwykle olej) służy tutaj do chłodzenia i odprowadzania usuniętego materiału.

Zastosowanie elektrodrążarek wgłębnych

Dzięki elektrodrążarkom wgłębnym wytwarza się np. narzędzia wykrawające i formujące, formy wtryskowe i wiele innych narzędzi z metali o wysokiej wytrzymałości. Jeżeli zostanie dobrana odpowiednia elektrodrążarka wgłębna i elektroda, bezdotykowej obróbce o wysokiej precyzji skrawania można poddać wszystkie materiały przewodzące, niezależnie od stopnia ich twardości. Za pomocą osi C elektroda może również wykonywać skoordynowane ruchy obrotowe w celu wykonania gwintów lub w połączeniu z ruchem osi X/Y może wykonywać tory lub podcięcia. Ponadto w razie potrzeby można również zamontować dodatkowe osie obrotu. Za pomocą elektrodrążarki wgłębnej można tworzyć bardzo cienkie powierzchnie.

Znani i liczący się na rynku międzynarodowym producenci drążarek elektroerozyjnych to

Sodick, Agie, AgieCharmilles, Charmilles, Exeron, Ingersoll, Mitsubishi, ONA, Makino

Jeżeli szukają Państwo używanych elektrodrążarek wgłębnych w dobrym stanie, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu maszyn. Ponadto używane elektrodrążarki wgłębne mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe maszyny tego typu.

Drążarki do otworów startowych

Drążarka do otworów startowych służy do przygotowania przedmiotu obrabianego do procesu obróbki metalu, w szczególności do drążenia drutem.

Działanie maszyn do otworów startowych

Podczas obróbki wyładowaniem elektrycznym drążarka do otworów startowych prowadzi elektrody po przedmiocie obrabianym w wąskich szczelinach, aż do momentu przeskoczenia iskry, która punktowo usuwa materiał i odparowuje. W zależności od intensywności, częstotliwości, czasu trwania, długości, szerokości szczeliny i polaryzacji wyładowań, można uzyskać różne rezultaty obróbki ubytkowej. W ten sposób można osiągnąć nawet bardzo wąskie, długie otwory. Materiał, z jakiego jest wykonana elektroda, dobiera się zgodnie z przetwarzanym materiałem.

Najczęściej stosowanymi materiałami do produkcji elektrod są miedź, mosiądz, grafit, stopy miedzi i węglik spiekany. Wszystkie materiały przewodzące prąd mogą być obrabiane niezależnie od stopnia twardości. W przypadku drążenia otworu startowego obróbka odbywa się w nieprzewodzącym medium, tak zwanym dielektryku (najczęściej olej lub woda zdemineralizowana), w zależności od rodzaju drążarki do otworów startowych opłukuje drążony obszar w zbiorniku lub za pomocą wężyków.

Zastosowanie drążarek do otworów startowych

Drążarki do otworów startowych to najprostszy typ wszystkich drążarek. Służą do wykonywania głębokich otworów w litych blokach materiału bazowego. Z reguły nie nadają się do formowania złożonych struktur. Drążenie otworu startowego ma tę przewagę nad wierceniem głębokich otworów, że wykonuje się go bez użycia narzędzi. Nie tworzą się wióry, które mogą zatkać wiercony otwór lub wiertła, które mogłoby się w nim zablokować. Otwór wykonywany z użyciem drążarek do otworów startowych charakteryzuje się bardzo wysoką precyzją. Te wykonane z wysoką precyzją otwory są wymagane do prowadzenia wału i osi, precyzyjnych kanałów chłodzenia lub długich gwintów.

Ponadto drążarki do otworów startowych wykorzystuje się do obróbki już zahartowanych przedmiotów obrabianych, aby wykonać otwory startowe do elektrodrążarek drutowych. Oprócz prostych drążarek do otworów startowych istnieją również drążarki do otworów ze sterowaniem CNC i dodatkowymi osiami do automatycznego ustawiania kilku otworów pod różnymi kątami. Ponadto drążarkę do otworów startowych, podobnie jak elektrodrążarkę wgłębną, można wyposażyć w zmieniacz elektrod.

Znani i liczący się na rynku międzynarodowym producenci drążarek do otworów startowych to

Sodick, Agie, AgieCharmilles, Charmilles, Mitsubishi, Joemars, Heun, Madra

Jeżeli szukają Państwo używanych drążarek do otworów startowych w dobrym stanie, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu urządzeń. Z uwagi na to, że zakres zastosowań drążarki do otworów startowych jest zwykle ograniczony, warto rozważyć zakup używanego urządzenia zamiast nowego.

Frezarki

Frezarka jest narzędziem do skrawania. Za pomocą obracających się narzędzi skrawających frezarka usuwa materiał z przedmiotu obrabianego przez obróbkę skrawaniem, aby nadać mu pożądaną formę. Frezowanie jest pochodną wiercenia, ale w przypadku frezowania możliwe są co najmniej trzy kierunki posuwu, dzięki czemu można uzyskać nawet złożone bryły przestrzenne. Za pomocą frezarek można wytwarzać złożone części, takie jak blok silnika lub przekładnie, ale możliwe jest również zastosowanie w prostych operacjach, takich jak wiercenie lub rozwiercanie dokładne otworów.

Frezarki charakteryzują się trzema lub więcej osiami kierunku ruchu, które są przypisane do narzędzia lub uchwytu przedmiotu obrabianego. Nowoczesnym frezarkom osie kierunku ruchu są jednak przyporządkowane na wiele różnych sposobów, a ponadto często są wyposażone w obrotowe i przechylne mocowania narzędzia i przedmiotu obrabianego.

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się frezarki konsolowe, frezarki wzdłużne i frezarki specjalne.

Frezarki konsolowe: Charakterystyczną cechą frezarek konsolowych jest maszynowy przymocowany do ramy lub łoża, który można przesuwać w różnych kierunkach. Frezarki te są przeznaczone głównie do obróbki małych i średnich przedmiotów obrabianych.

Frezarki wzdłużne: Frezarki wzdłużne są także zamontowane na łożu, tzw. „stole maszynowym”. Leżą całkowicie w jednej pozycji i nie występują w nich momenty pochylające. Wzdłuż łoża kilka stojaków maszyn wyposażonych w różne narzędzia może jednocześnie obrabiać najlepiej ciężkie lub nieporęczne przedmioty obrabiane.

Frezarki portalowe typu „Gantry”: W przypadku frezarki portalowej przedmiot obrabiany także znajduje się całkowicie na łożu. Jednak we frezarkach typu „Gantry” głowica jest prowadzona na trawersie z kolumnami, podobnie jak portal. Przedmiot obrabiany znajduje się między kolumnami. W ten sposób trawers wykonuje ruchy w osi X i Y, częściowo także w osi Z. Taki sposób obróbki zaleca się szczególnie do ciężkich przedmiotów obrabianych, ponieważ przedmiot obrabiany nie wykonuje żadnych ruchów. W przypadku mniejszych przedmiotów obrabianych ruch w osi Z jest czasem wykonywany przez stół.

Centra obróbcze: to zaawansowana wersja frezarki, która łączy w sobie kilka procesów produkcyjnych, takich jak wiercenie i frezowanie, a także gwintowanie lub rozwiercanie, przy czym zmiana narzędzia odbywa się automatycznie ze zintegrowanego magazynu narzędzi. Centra obróbcze są w tym celu wyposażone w odpowiednie sterowanie CNC.

Główni znani producenci frezarek / centrów obróbczych to DMG Mori, Hermle, Mikron, Exeron, Röders, Hurco, Mazak, itp.

Jeżeli szukają Państwo używanych frezarek, a w szczególności centrów obróbczych CNC, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu frezarek CNC w dobrym stanie. Ponadto używane frezarki mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe urządzenia tego typu.

Centra obróbcze / BAZ

Centrum obróbcze (BAZ), zwane także centrum obróbkowym, jest maszyną przeznaczoną do automatycznej obróbki metalu, która obejmuje funkcje tokarki, frezarki i wiertarki, dzięki czemu można za jego pomocą wykonywać pełną obróbkę. Aby to było możliwe, centrum obróbcze jest wyposażone w sterowanie, które wykorzystuje funkcje zgodnie z potrzebą i programem, i jest wyposażone w automatyczny zmieniacz narzędzi.

Centra obróbcze z dodatkową automatyczną zmianą przedmiotu obrabianego określa się jako elastyczne komórki produkcyjne. Jeżeli podstawą konstrukcyjną centrum obróbkowego jest tokarka, również określa się ją jako centrum tokarskie, ze zmieniaczem przedmiotu obrabianego odpowiednio jako komórka obrotowa. Bez określonych dodatków centrami obróbkowymi są zazwyczaj maszyny zaprojektowane na bazie frezarki. Centra obróbcze są bardziej wydajne niż maszyny ogólnego przeznaczenia i maszyny CNC, ale mają mniejszą elastyczność i dlatego nadają się do produkcji małych i średnich serii.

Centra obróbcze są dzielone zgodnie z kierunkiem konstrukcji głównego wrzeciona. Poziome centra obróbcze są wyposażone w poziome wrzeciono główne, natomiast pionowe centra obróbcze we wrzeciono pionowe. W przypadku uniwersalnych centrów obróbczych wrzeciono można używać zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Kolejnym wyróżniającym kryterium jest liczba osi. Centra obróbcze można wyposażyć w obrotowe i przechylne stoły maszynowe w celu zwiększenia funkcjonalności, dzięki czemu jest w nich dostępna jedna lub dwie dodatkowe osie. Najnowsze maszyny mogą nawet służyć do wykonywania zaawansowanej obróbki na stołach obrotowych. Kolejną możliwość ruchu osiowego daje to, że głowica frezarska jest obrotowa lub że na stole można zamontować maszynę podziałową. Osie wyposażone w odpowiednie sterowanie można przenosić jednocześnie, co pozwala na jeszcze lepszą i szybszą obróbkę z mniejszą ilością osadzeń w centrum obróbczym.

Dobrze znanymi międzynarodowymi producentami centrów obróbczych są DMG Mori i Deckel Maho Gildemeister, Mori Seiki, Hermle, Micron, Exeron, Hurco, Hedelius, itp.

Jeżeli szukają Państwo używanych centrów obróbczych, takich jak poziome lub pionowe centrum obróbcze, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu maszyn w dobrym stanie. Ponadto używane centra obróbcze mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe urządzenia tego typu.

Centra obróbcze HSC

Centrum obróbcze HSC (High Speed Cutting) to maszyna do automatycznej obróbki metalu skrawaniem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych centrów obróbczych, maszyna HSC działa przy wyższych prędkościach i posuwie. Prędkość obrotowa centrum obróbczego HSC wynosi zwykle od 24 000 do 60 000 obr./min, a prędkość posuwu w tych centrach obróbczych jest zwykle 5–10 razy wyższa.

Dzięki obróbce maszynami HSC lepsze powierzchnie można uzyskać w bardzo oszczędny sposób, co oznacza, żezmniejsza się konieczność dodatkowej obróbki. Działają mniejsze siły skrawania dzięki krótszym ruchom posuwowym na ząb. W ten sposób możliwa jest obróbka twardych przedmiotów obrabianych o cienkich ścianach.

Renomowanymi międzynarodowymi producentami centrów obróbczych są HSC to DMG Mori B, Mikron, Hermle, Exeron, Röders, Ingersoll, itp.

Jeżeli szukają Państwo używanych centrów obróbczych HSC, takich jak pionowe lub 5-osiowe BAZ, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór takich maszyn w dobrym stanie. Ponadto używane maszyny HSC (High Speed Cutting) mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe urządzenia tego typu.

Tokarki / tokarki CNC

Tokarka jest maszyną służącą do obróbki skrawaniem. Przedmiot obrabiany jest mocowany i doprowadzony przez silnik elektryczny do stałej prędkości obrotowej. Następnie do obróbki używane są narzędzia.

Sprzęt do tokarek CNC różni się w zależności od tego, czy jest to zwykła tokarka, czy też centrum frezarsko-tokarskie. W centrach tokarsko-frezarskich przedmiot obrabiany można zarówno toczyć, jak i frezować i nawiercać przy tylko jednym osadzeniu. Dostępne są również tokarki CNC, które są wyposażone w rewolwer narzędziowy z wieloma gniazdami na narzędzia, a częściowo również na narzędzia napędzane. Dzięki elektronarzędziom przedmiot obrabiany można poddawać zarówno nawiercaniu, jak i prostemu frezowaniu. Komórki obrotowe składające się z tokarki CNC i systemu podawania materiału, takiego jak podajnik prętów, mogą zwiększyć wydajność przy małych i dużych seriach.

Renomowanymi międzynarodowymi producentami tokarek CNC są Mori Seiki, Gildemeister, Traub, Okuma, EMCO, itp.

Jeżeli szukają Państwo używanych tokarek CNC w dobrym stanie, w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu urządzeń. Ponadto używane tokarek mają znacznie korzystniejsze ceny niż nowe urządzenia tego typu.

 Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Do polityki prywatności.